Ivana Trump ne bo rekla niti imena Marla Maples

Ne sprašujte prve predsednikove žene o njegovem drugem nekdanjem zakonu ...